กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 23 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doa.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 – 23 พฤศจิกายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!