กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาโท)
 • ปฏิบัติงานที่ กองวิชาการแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 • ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 • ปฏิบัติงานที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://dms.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!