กรมการข้าว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

  • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
  • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเกษตร การวางแผน การประสานงาน และด้านการบริการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 3) ห้อง 313
  • ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!