กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2566


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • กรมสุขภาพจิต
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต
 • ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านกุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) จำนวน 35 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 • สมัครตั้งแต่  21 – 27 พฤศจิกายน 2566
 • สมัครที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!