กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 22 – 26 พฤษภาคม 2566

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 22 – 26 พฤษภาคม 2566


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสายาวิชา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 • ช่องทางที่ 1 ผู้ประสงค์จะสมัคร
 • ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานเลซานุการกรม กรมสุขภาพจิต  ตั้งแต่วันที่ 22  – 26 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
 • ช่องทางที่ 2 ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ โดย Download แบบฟอร์มใบสมัคร
 • ตามปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัคร
 • โดยส่งทางไปรษณีย์ ถึง งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต 88/20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม  2566 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสารสมัครเป็นหลัก (ประทับตราตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันจดหมายสูญหายหรือส่งไม่ถึงผู้รับ ปลายทาง สำนักงานเลขานุการกรม ขอรับเอกสารของผู้สมัครผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ทั่วประเทศ เท่านั้น


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!