กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,750 บาท สมัคร 22 – 30 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15,750 บาท สมัคร 22 – 30 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,750 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,080 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 30 กันยายน 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!