กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท เปิดรับสมัคร 3 – 7 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท เปิดรับสมัคร 3 – 7 ตุลาคม 2565

  • รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ประกาสนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ


  • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เลขที่ 352 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  กรุงเทพฯ 
  • ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!