Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / สมัครบัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / สมัครบัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2565

 • สำนักงานคณะกรรมกำรนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
 • กองกฎหมาย กลุ่มงำนรับเรื่องราวร้องทุกข์

 • ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท่าข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดีและทักษะการสื อสารโต้ตอบกับบุคคลภายนอกได้อย่างดีมาก
 • มีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออก มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีมาก
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที ดีต่องานราชการ
 • สามารถสื่อสารและใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที ท่าการได้
 • หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับบุคคลภายนอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!