fbpx

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานที่กองคลัง)
 • 18000 บาท
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th
 • หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 • กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร อุศุภราช ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29  มกราคม 2564 ในวันและ  เวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • ที่มา https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/apply-job-menu/424-apply-job-2564/23351-procure-25640118-1
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th
 • หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 • กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร อุศุภราช ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29  มกราคม 2564 ในวันและ  เวลาราชการ


กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!