Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล
  • จำนวน 91 อัตรา

 • ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง
  • ระยะเวลการจ้าง จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564
  • โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 11,400 บาท

 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 • ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักงน ป.ป.ช. ถนนนทบุรี ตำบลทำทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 • การรับสมัคร 
 • ให้ผู้สมัครยื่นสมัครผ่านระบบ QR Code
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!