fbpx

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 10,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • ประจำสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กลุ่มมาตรฐานยานยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาในระดับปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!