กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท

 • ตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท

 • ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท

 • ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท

 • ตำแหน่ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
 • จำนวน 9 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ผู้ช่วยแม่บ้าน)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท

 • ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย)
 • จำนวน 27 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท

 • ตำแหน่ง พนักงานพินิจ (หญิง)
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามมารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://djop.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!