กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2564

  • รับสมัครจ้างเหมาบริการ

  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน 1 อัตรา
  • โดยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

  • อัตราเงินเดือน 15000 บาทต่อเดือน

  • คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Microsoft Office ได้ในระดับดี

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!