กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา  ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา  ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 11 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • การสมัคร
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://ddc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!