สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

 • ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
 • จำนวน 15 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oncb.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!