Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,500 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่  14 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่  14 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยใศตวรรษที่ 21
 • (กิจกรรมความ ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชน)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีสาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาเอกภาษาอังกฤษ)

 • ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความ เข้มแข็งสภาเด็กละเยาวชน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี

 • การสมัคร 
 • ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เลขที่ 255 อาคารดรุณวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่  14 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!