กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ป.ตรี สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 19 พฤศจิกายน 2564

  • ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด


  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2651 6902 และ 08 2091 07245 08 2037 9767, 08 343 3533, 06 5731 3199 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 (ตั้งแต่ 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!