กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 140 อัตรา เงินเดือน 16500 ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ สมัคร 23 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2564

 


  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง
  • ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้
  • สามารถนำผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

  • การรับสมัครสอบ
  • รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 16  ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com
  • หัวข้อ “การรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  • ทาง https://moi.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!