กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 9 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามมารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dot.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!