กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการคลัง (ปวส.)
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิก.พ. รับรอง

 •  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.)
  เงินเดือน : 11280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 •  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างยื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาตามคุณวุฒิที่ ก.พรับรอง

 •  ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 9 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 •  ตำแหน่ง : นักบัญชี (ปริญญาตรี)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

 •  ตำแหน่ง : นิติกร (ปริญญาตรี)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 • เปิดรับสมัคร  วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 • เว็บไซต์ : http://cgd.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!