สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 18,020-23,100 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และ
  • ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา สาขานิติเวชศาสตร์

 • ตำแหน่ง ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน15000 – 16500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cifs.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!