Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 • กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • จำนวน 1 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

 • คุณสมบัติ
 • อายุ 22  ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดีและสามารถทำ Info graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการประสานงาน ติดตามงาน มีความรับผิดชอบและทำงานที่มอบหมายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ได้และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • ปฏิบัติงาน พิมพ์/ร่างหนังสือ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น

 • เงินค่าจ้างเหมาบริการ 15000 บาท

 • ระยะเวลา : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กุมภาพันธ์  2565
 • สถานที่ทำงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
 • อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6
 • วิธีรับสมัคร : ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ Email : [email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!