fbpx

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สำนักงาน ก.พ. (OCSC) แจกตัวอย่างแบบทดสอบ ก.พ. ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท

Read more

CPF ซีพีเอฟ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น Management Trainee กว่า 1,000 อัตรา ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

CPF ซีพีเอฟ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น Management Trainee กว่า 1,000 อัตรา ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั่วประเทศ

Read more

อัพเดท ข่าวพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10000 อัตรา / ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

อัพเดท ข่าวพนักงานรา

Read more

เปิด 14 กระทรวง ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ 1หมื่น อัตรา มีกระทรวงอะไรบ้าง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เปิด 14 กระทรวง ได้ร

Read more
error: Content is protected !!