มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ จำนวน 24 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ จำนวน 24 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง บุคลากรจ้างเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม่)
 • จำนวน 12 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท

 • ตำแหน่ง บุคลากรจ้างเหมา บริการ (ประชาชน) 
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 9,000 บาท

 • ตำแหน่ง บุคลากรจ้างเหมา บริการ (นิสิต)
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 5,000 บาท

 • การรับสมัคร 
 • ติดต่อของรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กันยายน 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!