สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปออ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือน 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 6 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์ และบริหารรัฐกิจ

 •  โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์ และบริหารรัฐกิจ

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญา
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์ และบริหารรัฐกิจ

 • การสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือส่งเอกสารทางอีเมล์ [email protected] 
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 20 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!