Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัคร 13 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป สมัคร 13 – 21 กันยายน 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า

 • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Word และ Excel ได้
 • ต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครเอกสาร และหลักฐานอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF
 • ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] (เอกสารฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัว)
 • หรือยื่น ใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า ชั้น  2  ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21  กันยายน  2564 โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!