fbpx

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ทุกสาขา และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. ทุกสาขา และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ถึง 16,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • 2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก ของ กพ) ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11500 บาทถึง 12,650 บาท
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิอนุปริญญาตรีหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา ภายในวันที่เปิดรับสมัคร
 • เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ของ กพ)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า

 • การเปิดรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมถึงวันที่ 7 กันยายน 2553 ท่านตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การเปิดรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมถึงวันที่ 7 กันยายน 2553 ท่านตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/

 

 

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!