กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรีหลายาสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายาสาขา เงินเดือนสูงสุด 17,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 16,000 – 17,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • การรับสมัคร
  • ส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”
  • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!