กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและอื่นๆ มัธยม. ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.


 • กรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศอุบลราชธานี
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตน ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2566  ภายในวันและเวลาราชการ
 • (ภาคเช้าเวลา 08.30  – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเว 13.00 – 16.30 น.)
 • โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 300 .-เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • รายละเอียด https://www.airports.go.th/post/view/15295


 • กรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กรอก อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6 – 10  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร  สอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
 • รายละเอียด https://www.airports.go.th/post/view/15231

 • กรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมท่าอากาศยาน

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กรอก อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม  – 3 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร  สอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท


 • ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง สังกัดกรมท่าอากาศยาน

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
 • ที่เว็บไซต์ https://minisite.airports.go.th/ranong และเผยแพร่ลงในเว็ https://www.airports.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงานประกาศสอบ ๔.๒ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอาการะนอง ตั้งแต่วันที 19 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • รายละเอียด https://www.airports.go.th/post/view/15045


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!