กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จํานวน 60 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 11500  บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • พนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป ทุกสาขา และได้รับคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
 • ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้น ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนด (เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนด)

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน
 • เลขที่ 224  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.30 น- 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น- 16.30 น) ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2566

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!