กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัครบัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2566

 • ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ปฏิบัติงาน ณ สานักงานศูนย์ ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาทต่อเดือน

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
  การบัญชี หรือสาขาวิขาการบริหารธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงินและการธนาคาร
  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร
  และหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
 • ณ สำนักงาน  ศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย
 • เลขที่ 167  ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!