• ประกาศสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ปฏิบัติงาน ณ สานักงานศูนย์ ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาทต่อเดือน

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • นักจัดการงานทั่วไป ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า
 • ได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสนใจในการข่าว หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด
 • ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
 • ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 167 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 • รายละเอียดฉบับเต็ม

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!