กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / หลายจังหวัด / ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /  สมัคร  29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

 • พนักงานราชการ (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 •  คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 • การรับสมัคร
 • วิธีการสมัครคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอน
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองร้อยเอ็ด
 • ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลา ราชการ

 • พนักงานราชการ (ท่าอากาศยานบุรีรัมย์)
 • ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล 
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
 • การรับสมัคร
 • วิธีการสมัครคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 – 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2566
 • ภายในวันและเวลาราชการ (ภาค เช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30  น.) เว้นวันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท


 • ลูกจ้างทุนหมุนเวียน (ท่าอากาศยานระนอง)

 • จำนวน 3 อัตรา สมัคร 19 – 26  พฤษภาคม  2566

 • รายละเอียด https://www.airports.go.th/post/view/11621

 • พนักงานราชการ  และ ลูกจ้างทุนหมุนเวียน (ท่าอากาศยานกระบี่)

 • ลูกจ้างทุนหมุนเวียน  ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา และ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

 • รายละเอียด https://minisite.airports.go.th/krabi/post/view/4024

 • พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

 • รายละเอียด https://minisite.airports.go.th/krabi/post/view/4022

 • สมัคร  29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!