สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.โท / เงินเดือน 19250 – 21180 / สมัคร  15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
 • เงินเดือน  19250-21180 บาท
 • ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาโท

 • คุณสมบัติ
 • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


 • เปิดรับสมัคร  15 พฤษภาคม 2567 ถึง  6 มิถุนายน 2567
 • สมัครทาง https://acfs.thaijobjob.com/ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!