กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 9 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 9 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 30 กันยายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • 1.เจ้าหน้าที่บริหารภาคีเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
 • 2.นักวิเคราะห์และงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 • 3.นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา
 • 4.นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • 5.นักวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราา
 • 6.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • 7.นักวิเคราะห์การเงินและบริหารการลงทุน จำนวน 1 อัตรา
 • 8.ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • 9.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

 • การรับสมัครสอบ
 • ดาวน์โหลดใบสมัครงานผ่านทาง https://www.eef.or.th
 • ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ https://bit.ly/3vglBtX
 • ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!