ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนตำแหน่งที่ว่างครั้งแรก และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ

  • ตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
  • จำนวน 5 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18000 บาท และเงินค่าครองชีพของลูกจ้างสำนักงาน ศาลปกครอง เดือนละ 4000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ กพ รับรอง
  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563
  • ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ระบบปิดการรับสมัคร เวลา 16.30 น.
  • ผ่านเว็บไซต์  https://admincourt.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!