กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ 21 – 30 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีเท่านั้น

 • กำหนดการ
 • วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 21  ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563
 • ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.๐๐ – 11.50 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th (หัวข้อข่าวสมัครงาน)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!