สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐาน
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • เว็บไซต์ :https://acfs.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!