สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

 • ประกาศรับสมัครงาน
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ)
 • สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 • และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • คุณวุฒิการศึกษา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • สมัครได้ที่
 • • E-mail : [email protected]
 • • สมัครด้วยตนเองในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30  น.
 • ณ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์  (อาคารบี) ทิศตะวันตก (W2) (ฝั่ง DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!