เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เปิดสอบราชการและรัฐวิสาหกิจ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / หลายตำแหน่ง /สมัครตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/liquor-15/

 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / สมัครวันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2565(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dgr9/

 • สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา / ม.6/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายตำแหน่ง / สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/redcross-thailand/

 • กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 16500 / สมัคร 2 – 12 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/rid2566/

 • ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) 43 อัตรา สมัคร 21 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/thailandpost-5/

 • กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัคร 7 – 29 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/doa99/


 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 22 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dti-4/

 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18,000 / หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/alro-9/

 • กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/industry-8/

 • สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/pawnshop-4/

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี / เงินเดือน 15,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dss-7/

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 / 50 อัตรา  สมัครตั้งเเต่ 24 พฤจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/studentloan9/

 • กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ/ เงินเดือน 19500 / ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/cdd-11/

 • กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ส่วนกลาง / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / 1 – 22 ธันวาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/airports-12/

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 13 – 19 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/moac-5/

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dcy-22/

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/egat2565/


 • กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. และ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/drr-26/

 • ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา / จำนวนมาก (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/bangkokbank-11/

 • กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 37680 / ตั้งแต่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dmr-5/

 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dep-5/

 • กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/mof-13/

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 24 อัตรา สมัคร 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/railway-20/

 • กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/excise-17/

 • สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19,950 / สมัคร 15 – 21 พฤศจิกายน 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/op-coj/

 • กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dld999/

 • Michelin เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/michelin-2/


 • กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ต้น / ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dop-13/

 • ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/honda-19/

 • องค์การสวนสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 15,000 สมัคร ตั้งแต่ 10 – 30 พฤษจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/zoothailand-2/

 • กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือน 15,000 บาท / สมัคร 21 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/cgd-16/

 • กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 64 อัตรา ปวช. / ปวส./ ป.ตรี หลายตำแหน่ง / 21 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/bangkok-17/.

 • กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dlt-34/

 • กรมชลประทาน เตรียมเปิดจ้างแรงงานชลประทานปี 66 จำนวน 86,000 คน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (คลิกดูรายละเอียด)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/rid-15/

 • เปิดสอบตำรวจ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 5,200 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 25 พ.ย. – 19 ธ.ค.65
 • https://www.ratchakarnjobs.com/policeadmission2565/

 • กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 103 อัตรา / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /สมัครตั้งแต่ 21 – 30พฤศจิกายน 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/led-4/

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 14 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565
 • https://www.ratchakarnjobs.com/fpo-13/

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส และ ป.ตรี / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16,500 / สมัคร 10 – 30 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/fda-11/

 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 21 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
 • https://www.ratchakarnjobs.com/dede-2/


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!