สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการวิเ

Read more

Mitsubishi บริษัท มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Mitsubishi บริษัท มิ

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 28 อัตรา วุฒิ ปวช ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 พฤภาคม -11 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัคร 11 พฤภาคม -11 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกรรมการ การเลือกตั้ง 6 วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ / เงินเดือน 25000 เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกรรมการ การเลือกตั้ง 6 วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ / เงินเดือน 25000 เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพระบรมราชชนก เ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 35000 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 31พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 35000 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 31พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ บริษัทในเครือ (มี ปริญญาตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปริญญาตรี เปิดรับสมัครทางอินเตอร์น็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์น็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 17,380 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเม

Read more
error: Content is protected !!