สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ (ชาย/หญิง) ม.6/ปวช. จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 48 อัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ปวช. / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา วันที่ 9 – 21 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 45 อัตรา ปวช / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ วันที่ 16 เมษายน 2564 – 11 พฤษภาคม 2564

สำนักงานการตรวจเงินแ

Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 50000 ตั้งแต่ 2 – 9 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 50000 ตั้งแต่ 2 – 9 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี เงินเดือน 16830 ตั้งแต่ วันที่ 7 – 28 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการสิ

Read more

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 29 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสนับสนุนบริการสุข

Read more

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครและบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา หลายจังหวัด หลายอัตรา ตั้งแต่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more
error: Content is protected !!