ก.พ. เร่งบรรจุข้าราชการ จำนวน 221,157 อัตรา ลดการว่างงาน

ก.พ. เร่งบรรจุข้าราชการ จำนวน 221,157 อัตรา ลดการว่างงาน

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเ

Read more

True เปิดรับสมัครงาน จำนวนมาก ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

True เปิดรับสมัครงาน

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 -10 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพระบรมราชชนก เ

Read more

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

Read more

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 41,210 บาท ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันการบินพลเรือน

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 215 อัตรา ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2564 ตั้งแต่ 9 – 31 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่

Read more
error: Content is protected !!