Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2567

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร 
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://oae.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!