สำนักงานบินพลเรือน แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรีหลายสาขา  ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานบินพลเรือน แ

Read more

Mitsubishi มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง

Misubishi มิตซูบิชิ เปิดรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 83 ตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ

Read more

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน 30,058 อัตรา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ และ ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน 30,058 อัตรา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ และ ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการค

Read more

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 24,840 บาท ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนเพื่อส่งเสริมก

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 5 – 13 สิงหาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีหลายสาขาวิชา เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปรมาณูเพื่อส

Read more

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถานบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน สุงสุด 30,890 บาท ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 25,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 -19 สิงหาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการแข

Read more
error: Content is protected !!