กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นข้าราชการ 24 อัตรา ปวส หลายสาขา (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นข้าราชการ 24 อัตรา ปวส หลายสาขา (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ป.ว.ช และ ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ป.ว.ช และ ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

CP ALL เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา จำนวนมาก ม.3 ปวช ปวส ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

CP ALL เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)…………………………………………………

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 25 อัตรา แต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 25 อัตรา แต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ไปรษณีย์ไทย เปิดสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนไปรษณีย์ 202 อัตรา เพศ ชายและหญิง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดสมัครสอบบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนไปรษณีย์ 202 อัตรา เพศ ชายและหญิง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ว.ส หลายอัตรา รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ว.ส หลายอัตรา รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เปิดสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 1000 อัตรา เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more
error: Content is protected !!