วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 6  มีนาคม 2567


  • วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  • ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษา
  • ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รหัสสาขาวิชา 601 จำนวน 1 อัตรา
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 – 6  มีนาคม พ.ศ. 2567
  • http://www.kctc.ac.th/All_Dowload/13-2-2567.pdf


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!