องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด ปวช. ปวส. ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมปาไม้
เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง
ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก,กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน สอบแข่งขัน จำนวน 27 อัตรา ด้งต่อไปนี้

รายละเอียดตำแหน่ง

 • สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคกลางและอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 1 อัตรา
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
  พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่สรอย จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเด่นชัย จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่คำปอง – แม่สาย จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่แฮด จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งเกวียน จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ลี้ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยปราการ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่อุมลอง จำนวน 1 อัตรา
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
  พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย จำนวน 1 อัตรา
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
  พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยา – คันธุลี จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าคลองท่อม จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังวิเศษ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24  ชั่วโมง
  ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ https://fio.thaijobjob.com
กดดูเพิ่มเติมเพื่อดูตำแหน่งและกำหนดการ อ่านต่อ  ….

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

คุณสมบัติและตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!