องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลายจังหวัด เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด

 • อบจ.นครสวรรค์
  พนักงานจ้าง

  1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 4 อัตรา
  2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
  3. พี่เลี้ยง 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 13-26 พฤศจิกายน 2562
 • อบจ.ระยอง
  พนักงานจ้าง
  ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2562
  1 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา
  2 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
  3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
  5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกสังคม 1 อัตรา
  6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยา 1 อัตรา
  7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา 3 อัตรา
  8. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  9. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
  10. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา
  11. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
  12. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
  13. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา
  14. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกช่างกลโรงงาน 2 อัตรา
  15. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  16. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
  17. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
  18. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา
  19. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
  20. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
  21. ผู้ช่วยนักวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
  22. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
  23. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  24. ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1 อัตรา
  25. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
  26.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
  27.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา
  28.  ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง 1 อัตรา
  29.   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
  30.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 5 อัตรา
  31. พนักงานขับรถยนต์ 9 อัตราพนักงานจ้างทั่วไป
  1. คนงาน 9 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
  2. คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง 4 อัตรา
  3. ผู้ดูแลเด็ก 14 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
  4. นักการ 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
  5. ภารโรง 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
  ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
 • อบจ.เชียงใหม่ พนักงานจ้าง
  พนักงานจ้างทั่วไป
  1. คนสวน 1 อัตรา
  2. ภารโรง 4 อัตรา
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
  1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
  2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา
  3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา
  5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
  6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา
  7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
  8.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
  10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
  12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
  13. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
  14. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562
 • อบจ.นครราชสีมา พนักงานจ้างตามภารกิจ
  1.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2562
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

อบจ.นครสวรรค์ พนักงานจ้าง

อบจ.ระยอง พนักงานจ้าง

อบจ.เชียงใหม่ พนักงานจ้าง

อบจ.นครราชสีมา พนักงานจ้างตามภารกิจ

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!