สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 26 กันยายน 2562

สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านการออกแบบวางผังบริเวณ
ประจำส่วนพัฒนาอุทยาแห่งชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราเงินเดือน 23,000 จำนวน 5 คน
ตำแหน่ง วิศวกร อัตราเงินเดือน 22,000 จำนวน 3 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 26 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
บริเวณชั้น 1 อาคารหอพรรณไม้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัฒนาอุทยาแนห่งชาติ
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร 02561 0777 ต่อ 1750 หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]
ที่มา
error: Content is protected !!