สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,960 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 8,300-10,200 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,200 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

 

 • ตำแหน่ง  ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 8,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

 

 • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

 

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

 

  • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีตำแหน่ง และตำแหน่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  • อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติ ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]


[/read_more]

 

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!