สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. | ปวส. | ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

 • ชื่อตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา 
  – ปวช.
  – ปวส.
  – ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์หรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน   ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา     ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองไต้ที่ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ซอย วิภาวดีรังสิต 27
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร 02 251 7077  ถึง 82 ต่อ 112 ตั้งแต่วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราขการ
กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

[/read_more]

 

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!