สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18000 บาท
  • คุณสมบัติตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นใดในกรณีที่สำเร็จจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานของตำแหน่ง

 

2. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานเทคนิค

  • จำนวน 1  อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 11280 / 13010 / 13800 บาท
  • คุณสมบัติตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา

 

3. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา

  • จำนวน 1  อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 11280 / 13010 / 13800 บาท
  • คุณสมบัติตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ในสาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

 

การรับสมัคร ผู้สมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร.  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา http://www.rdpb.go.th/th


[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!